Google+
Skontaktuj się ze mną:
530 119 444
MENU

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej RODO informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Detektywistyczne Goldeneye Zbigniew Mizera siedziba : 40-013 Katowice ul. Staromiejska 6/10d.
 2. Z inspektorem danych osobowych przetwarzanych przez Biuro Detektywistyczne Goldeneye Zbigniew Mizera można skontaktować się:
  • listownie na adres : 40-013 Katowice ul. Staromiejska 6/10d,
  • poprze e-mal: biuro@detektywgoldeneye.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zlecenia usługi detektywistycznej przez Biuro Detektywistyczne Goldeneye Zbigniew Mizera i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Biuro Detektywistyczne Goldeneye Zbigniew Mizera są przechowywane przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa, w zakresie realizowanych przez Biuro Detektywistyczne Goldeneye zadań, na podstawie RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 6. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, którym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organa publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Informujemy ,ze nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

Biuro Detektywistyczne GOLDEN EYE - Katowice ul. Staromiejska 6/10 d.Strona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl

Polecamy prywatny detektyw Sosnowiec detektyw Tychy biuro detektywistyczne Gliwice biuro detektywistyczne Katowice detektywi Śląsk detektyw Katowice biuro detektywistyczne Tychy detektywi Katowice